Kontakt

APOKALISA DOO

Adresa:
Rumski drum 55a
Sremska Mitrovica
22000, Srbija

Telefoni:
+381 63 644-870 (Jelena)
+381 63 644-831 (Slađana)
+381 63 644-826 (Marko)
+381 22 624-479
+381 22 614-460
+381 22 625-480

Faks
+381 22 624-479

E-mail
apokalipsasm@gmail.com

PIB
100794940

Matični broj
08467714