Kategorija: Mašine za drvenu ambalažu

Mašine za drvenu ambalažu

Više tipskih mašina čine liniju mašina za proizvodnju raznih proizvoda, kao što je linija za proizvodnju gajbi, marke Coreli. U sklopu te linije se nalaze ljuštilica, makaze za furnir, patoserka, mašina za hevedere, za spajanje korpusa sa čelom gajbe. Tu su mašine sa oznakama M20, M22, M51, M65, M66, M67, M108, M109 i druge.

1 2 3 4 7