Kategorija: Kombinovane mašine

Kombinovane mašine, popularno zvane kombinirka, su stolarske mašine za obradu drveta, sa više operacija. Najčešće ćemo naći kombinacije u kojima su abrihter, diht, bušilica, cirkular i frezer. Firma Apokalipsa d.o.o. vam nudi izbor kombinirki od livenog gvožđa ili novijih mašina prilagođenih današnjim uslovima rada i poslovanja.
Kombinovane mašine mogu biti i sa dve operacije, pa možete naći abrihter i frezer, cirkular i abrihter, cirkular i frezer, abrihter i diht, kao i brojne druge kombinacije sa 3 operacije, čak i 7 mogućih radnih jedinica.
Sve mašine se nalaze u Mačvanskoj Mitrovici, ulica Žarka Vučinića 32 B (deo grada Sremska Mitrovica), Srbija. One su u odličnom stanju i mogu se testirati u radu. Transport pada na račun klijenta, a mašina će se besplatno utovariti u vozilo klijenta, posle obavljene kupovine u našoj kompaniji.

Kombinovana mašina 3777-21
0

Kombinovana mašina 3777-21

Kombinovana mašina 3777-21. Cirkular i frezer za obradu drveta, sa kolicima. Cirkular: Prečnik kružne pile:…

Stolarska kombinirka SICAR
0

Stolarska kombinirka SICAR

Stolarska kombinirka SICAR. Kompaktna, kombinovana mašina sa tri operacije:  Velika klizna kolica od ekstrudiranog aluminijuma,…

Kombinirka Sicar 4349-22
0

Kombinirka Sicar 4349-22

Kombinirka Sicar 4349-22. Stolarska kombnovana mašina sa pet operacija: diht, abrihter cirkular, frezer i suport,…

Kombinirka SPA 4929-23
0

Kombinirka SPA 4929-23

Kombinirka SPA 4929-23. Mašina za obradu drveta sa 4 radne jedinice. Spojni stol: 400 k…

Kombinovana mašina 4451-22
0

Kombinovana mašina 4451-22

Kombinovana mašina 4451-22.  Stolarska kombinovana mašina sa pet operacija: Abrihter sa četiri noža na osovini,…

Kombinovana mašina 4618-22
0

Kombinovana mašina 4618-22

Kombinovana mašina 4618-22. Kombinovana mašina sa 2 jedinice – frezer i cirkular, sa kolicima. Snaga…

Kombinovana mašina 4371-22
0

Kombinovana mašina 4371-22

Kombinovana mašina 4371-22. Cirkular i frezer sa foršupom. Marka: SCM L’Invincibile, model ST3. Dimenzije radnog…

Kombinovana mašina 4363-22
0

Kombinovana mašina 4363-22

Kombinovana mašina 4363-22. Stolarska kombinirka sa tri operacije: abrihter, diht i suport. Marka: Sagittario, model…

1 2