Kategorija: Kombinovane mašine

Kombinovane mašine, popularno zvane kombinirka, su stolarske mašine za obradu drveta, sa više operacija. Najčešće ćemo naći kombinacije u kojima su abrihter, diht, bušilica, cirkular i frezer. Firma Apokalipsa d.o.o. vam nudi izbor kombinirki od livenog gvožđa, starije izrade ili novijih mašina prilagođenih današnjim uslovima rada i poslovanja.

Kombinovana mašina 2549-19

Kombinovane mašine
0

1430

KOMBINOVANA MAŠINA: FREZA-CIRKULAR Ima dve operacije: – freza – cirkular Veličina testere. 250 mm Fi…

1 2