Kategorija: Štuceri

Štuceri su cirkularne pile, postavljene na konzoli, sa radnim stolom. Koriste se za odsecanje dela ili presecanje drvene daske, talpe, gredica i drugih elemenata od drveta.

1 2 3 7