CNC formatizer Giben

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

CNC formatizer Giben
Marka: Giben, model Starmatic 850.
Automatsko poravnavanje strane održava snop traka neprestano poravnatim, tokom kretanja gurača napred-nazad, kao i tokom celog ciklusa presecanja, do poslednjeg sečenja. 
Ukupna dužina sečenja 3300 mm.

CNC formatizer Giben

Potisnik je elektronski kontrolisan sa vođicama postavljenim iznad. Hvataljke na potisniku, učvršćene su dvostrukim dnom, a plutajući dodaci drže snop čvrsto na svom mestu tokom celog ciklusa, do poslednjeg sečenja. Hod potisnika u brzom modu 1-60 m/min. Povratni hod 1-60 m/min.
Podloga po kojoj se vrši potiskivanje materijala ima valjke, koji u transportu štite obradak od oštećenja.
Moguće je elektronsko podešavanje listova testere prema visini obradnog materijala i lak pristup pilnom listu.

CNC formatizer Giben


CNC formatizer Giben poseduje motor snage 7,5 KW (opciono 11 KW), 
Projekcija glavnog lista testere 85 mm (opciono 100 mm) 
Prolaz kroz mašinu (vuča) brzinom od 1 do 80 m/min. 
Prečnik lista testere Ø 360 (opcionalno 400 mm), 
Predrezač Ø 160 mm, motor predrezača 1,1 KW.  
Predrezač ispred lista testere, omogućuje da se naprave rezovi sa što manje piljevine, na kantovanim kvadratnim ili kružnim ivicama materijala – bez oštećenja ivica.
Nosač lista testere projektovan u trouglastom obliku, već 30 godina, u svim Gibenovim mašinama donosi čvrstinu i maksimalnu stabilnost u radu.

CNC formatizer Giben

Aspiracija: Ø 200 mm i Ø 115 mm, brzina vazduha 30-35 m/sec.
Pritisak vazduha:  5-6 bara, potrošnja vazduha 20 do 30 lit/min.

G-Drive Giben


G-DRIVE kontrolna jedinica, koristi standardni, industrijski PC računar, za programiranje linija sečenja i za opštu kontrolu mašine. Ova jedinica nije samo interfejs za operatera na mašini (za programiranje i prikaz linija sečenja, alarm upozorenja i dijagnostiku), nego služi i za direktnu kontrolu, u realnom vremenu, kompleksnih funkcija rada mašine, čime se napušta sistem rada sa PLC displejem kao izvršnim alatom.
–          Maksimalna automatizacija u radu,
–          Lako programiranje,
–          Minimalno vreme ciklusa rada,
–          Dijagnoza,
–          Simulacija,
–          Mogućnost umrežavanja,
–          Kolorni monitor.
Mašina je polovna, uvezena iz Italije. 

Podeli na.

Komentari su zatvoreni